Log ind   |  
Driftsinfo Minimer


Vandværket kører igen i normal drift

Vandledningsarbejder
Vandværket har nu genoptaget arbejdet med fornyelse af forsyningsledningerne i hele vores område.

Vi er færdige på Drosselstien og fortsætter nu i området.

Vi arbejder pt. her:

  • Drosselstien (færdig) og
  • Hedelærkevej (i gang)

Når vi er færdige med forsyningsledningerne i disse veje, har bestyrelsen besluttet, at vi fortsætter med strækningen fra Drosselsti til Hedelærkevej.

Kontakt Minimer

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Nyvej 6 A, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker

             


Forside Minimer

Sidste nyt:

Herunder er de væsentligste / nyeste meddelelser. Er du interesseret i at læse alle vores meddelelser kan du læse dem under menuen Information -> Meddelelser.
Husk at du kan altid kan læse om de seneste beslutninger i bestyrelsen samt de lovpligtige analyser ved at klikke i menuen herover.

Vandkvalitet:
Analyseresultaterne svinger ikke meget og vi overholder normalt de grænseværdier som myndighederne har fastsat.
Vi ligger dog på grænsen for så vidt angår jern indhold og vi overskrider en gang imellem indholdet af NVOC med ganske små marginaler, der er helt afhængig af blandingsforholdet af råvandet.
Læs mere og se rapporterne under menuen Information -> Vandkvalitet -> Seneste vandanalyser eller Forklaring.

Hårdhed: 
Drikkevandet er hårdt vand, det vil sige ca. 16-18o dH.

Betalingsservice: 
Du kan tilmelde dig betalingsservice ved at klikke her: Betalingsservice online tilmelding her

13.6.17
Vandafbrydelse
Vi har desværre haft stop på vandværket på grund af manglende strøm.
Strømafbrydelsen har også ramt vores nabovandværk, så vi kan heller ikke få leveret vand fra dem.
Dong meddelte, at de forventer at strømmen er tilbage ca. 21:30 - hvilket også blev indfriet.
Vi beklager de gener det medførte.

1.6.17
Nyt Analysefirma
Som det fremgår af analyserapporterne som vi offentliggør her på hjemmesiden - under menuen Information -> Vandkvalitet - har vi haft nogle prøver i marts måned, der viste et let forhøjet kimtal. På denne baggrund har der været nogle misforståelser mellem analysefirmaet og os - og bestyrelsen har derfor besluttet, at vi fra maj 2017 vil benytte et andet analysefirma.

Det nye analysefirma har derfor leveret alle de analyserapporter, der er modtaget i maj måned, og de har bl.a. påvist at der ikke er et forhøjet kimtal i vandet fra vandværket.

Eneste problemer vi pt. har med vandkvaliteten er et let forhøjet farvetal, der gør at vandet kan ses som let gullig. Dette problem er kendt og vi arbejder på at få farvetallet under grænseværdien.
Vi ved, at d
er i råvandet også er nogle meget små spor af pesticidrester i to af vores fire boringer. Sporene er dog så små, at resterne IKKE kan spores i det drikkevand der udsendes fra vandværket.

25.5.17
GENERALFORSAMLING 
Så er indkaldelserne til årets generalforsamling udsendt til andelshaverne.
Generalforsamlingen afholdes i år søndag den 18. juni 2017 kl. 10 i Melby Sognegård.

Indkaldelse indeholder som sædvanlig en dagsorden (iflg. vedtægterne), bestyrelsens skriftlige beretning, regnskabsoversigt samt forslag til budget og takster for 2018. - se selve indkaldelse under punktet Vandværket -> Generalforsamling
Du kan også se det samlede reviderede og underskrevne regnskab for 2016 her på hjemmesiden se under punktet Vandværket -> Regnskab. Husk du kan få hele det reviderede regnskab tilsendt, hvis det ønskes (kontakt sekretariatet).

 

5.5.17
LUKNINGER
Der er nu gået 2 måneder siden vandafgifterne for 2016 og acontobetalingen for 2017 skulle være betalt.
Der er i mellemtiden udsendt 2 rykkere, hvoraf det sidste var et lukkevarsel.
Nu er tidsfristerne overskredet og vi sender nu vandværkets tilsynsførende ud for at lukke for vandforsyningen til de ejendomme, hvor der er restance. For at undgå en lukning på stedet skal der betales vandafgifterne samt et gebyr på 412,50 (inkl. moms) og hvis der nu bliver lukket skal ejeren regne med - udover vandafgifterne - at betale lukke-/åbnegebyr + vvs-omkostninger på i alt ca. 2.500 kr.

23.3.17
Generalforsamlingen er fastlagt
Som i tidligere år gennemfører bestyrelsen den ordinære generalforsamling i juni måned.
Datoen for generalforsamlingen er nu fastlagt til søndag den 18. juni kl. 10 i Melby Sognegård.
Indkaldelse m. beretning, regnskabsoversigt, budget og takstblad udsendes til andelshaverne ultimo maj.
Men sæt allerede nu KRYDS I KALENDEREN.

13.3.17
Kundeportalen er opdateret
Kundeportalen er nu opdateret med din vandmålers seneste aflæsning (pr. 31.12.2016) samt årsforbruget for 2016.
Hvis du vil logge ind på Kundeportalen skal du klikke i menuen på Selvbetjening -> Kundeportal.
Du vil herefter blive bedt om dit forbrugernummer samt en pinkode - begge kan du finde på din årsopgørelse (se evt. Betalingsservice) - hvorefter du kan se de sidste års aflæsning samt forbrug.

13.3.17
Frist for betaling af årsopgørelse
Fristen for betaling af årsopgørelsen for 2016 er nu overskredet med 1 uge.
Vandværket er derfor nu i gang med at forberede rykkerkørsel, hvor alle der er i restance vil modtage en påmindelse om betaling.
Denne påmindelse koster den nette sum af 95,00 kr.
Så er betalingen glemt, kan det lige nås at spare den "hund" med en straks betaling.

1.2.17
Årsopgørelser 2016
Vandværket har i starten af januar gennemført aflæsning af vores vandmålere hos vores 1.500 forbrugere.
Det gik helt uden problemer, så de nye målere med deres radiomoduler fungerer fuldstændig som forventet.
Vi har derfor kunnet udarbejde årsopgørelserne lidt før tid, men har ventet med at fremsende disse til forbrugerne via Nets / Betalingsservice til nu, så opgørelsen / opkrævningen som tidligere bliver udsendt her i februar. Betalingsfristen er fastsat til den 6. marts 2017.

15.3.16 Nye målere - AFLÆSNING
Bestyrelsen oplevede ved måleraflæsningerne i januar, at en hel del målere ikke kunne kontaktes via radiomodulet. Det har ingen indflydelse på om måleren tæller rigtigt - det gør den.
Derfor har bestyrelsen alligevel besluttet, at fremskynde udskiftningen af vandmålere - så alle i løbet af i år skulle få ny måler.
Vi prioriterer selvfølgelig målere, hvor vi har konstateret en defekt, højest.

De nye måleres aflæsning er imidlertid mere detaljeret - nu kan man se antal liter, der er forbrugt.

Tælleren er opdelt i 5 sorte med hvidt tal (de tæller m3 = 1000 liter) - efterfulgt af 3 røde med hvidt tal (de tæller liter).
Vandværket afregner fortsat efter m3 - og benytter således kun de 5 første tal på sort baggrund.

10.1.16 NYHEDER
Flytning/Ejerskifte
Nu kan du sende vandværket oplysning om flytning eller ejerskifte direkte her fra hjemmesiden. Vælg Selvbetjening i hovedmenuen og læs om de regler der gælder for flytning og ejerskifte - eller spring direkte til oplys om flytning eller ejerskifte og udfyld skemaet med de nødvendige oplysninger og tryk "send" - så modtager vi elektronisk dine oplysninger og vil ekspedere (danne flytteopgørelse og ejerskifteerklæring til ny ejer) så hurtigt som muligt.
-
Kundeportal
Under selvbetjening kan du også finde en anden nyhed, nemlig vandværkets nye Kundeportal.
Ved at logge ind via portalen vil du nu kunne se din ejendoms måleraflæsning og vandforbrug.
Du skal have ejendommens forbrugernummer og pinkode klar for at kunne logge ind på portalen.
Disse oplysninger finder du på din årsopgørelse.

Rigtig god fornøjelse med disse nye muligheder. Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation