Log ind   |  

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Nyvej 6 A, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker

             


Nyt vandværk

Vandværkets bestyrelsen arbejdede - efter generalforsamlingen i juni 2018 - videre med planerne om at renovere vandværket.

Siden opførelsen af vandværket i 1949, er bygningerne omkring vandbehandlingsanlæg og udpumpning af drikkevand efterhånden så medtaget, at dette i sig selv kræver store omkostninger, at renovere og vedligeholde til en acceptabel standard, som minimerer risikoen for en forurening.
Samtidig er kravene til vandbehandling, kontrolsystemer og risikovurderinger med tiden ændret og skærpet og dermed  blevet både mere omfattende og med større krav til driften. Men dermed også tilsvarende mindre risikofyldt med drikkevandssikkerhed (f.eks. forurening og forsyningssikkerhed).

Tilsammen medfører dette, at vi nu er nødt til at tage initiativer der gør, at vandværket sikrer at drikkevandet i vores forsyningsområde fortsat har en høj kvalitet.

Bestyrelsen har efter flere scenarier valgt også at fokusere på at bygge et helt nyt vandværk, da dette ser ud til  at være det mest rentable og samtidig sikrer, at vi selv kan levere vand i hele byggeperioden.
Bestyrelsen vil nu udarbejde et endeligt beslutningsoplæg om bygning og finansiering af byggeriet.
Dette vil blive fremlagt for andelshaverne på generalforsamlingen den 30.  juni 2019.

På denne side vil du fremover kunne følge med i de rapporter, analyser og overslag som er indgået og fortsat indgår i beslutningsgrundlaget for bygning af et nyt vandværk.
Vi vil løbende orientere om status og fremdrift i projektet.

Kort over vandværkets grund:

  • Rapporter for undersøgelse af rentvandstanke:
    Lille rentvandstank Nord -
    klik her
    Stor rentvandstank Syd - klik her

 

 

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation