Log ind   |  
Kontakt Minimer

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Nyvej 6 A, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker

             


Elektroniske målere Minimer

Januar 2018
I år forløb aflæsningen af målerne i starten af januar igen meget tilfredsstillende og bestyrelsen glæder sig over at praktisk talt alle målere blev aflæst ved "drive by" og at aflæsningerne derfor kunne gennemføres på en lille uge.
I år har der dog været 3 målere der afleverede helt forkerte aflæsninger, hvorfor vi besluttede at udskifte disse målere på stedet.
Heldigvis viste målerne på displayet korrekt (så det kun var radioaflæsningen, der var forkert) så vi har manuelt korrigeret disse målere til en korrekt aflæsning. - Vi har sikret fotodokumentation af disse målere.
Derudover var der nogle op følgende kontrol aflæsninger som blev gennemført og allerede omkring 10. januar forventer vi at kunne beregne resultatet for det samlede forbrug i 2017.
Det er bestyrelsen meget tilfredse med.


Januar 2017
Status på udskiftningen af vandmålerne blev ved aflæsning af målerne i januar 2017 meget tilfredsstillende og bestyrelsen glæder sig over at praktisk talt alle målere blev aflæst ved "drive by" og at aflæsningerne derfor kunne gennemføres på en lille uge. Herefter var der nogle op følgende kontrol aflæsninger som blev gennemført og allerede medio januar havde vi resultatet af det samlede forbrug i 2016.
Det er bestyrelsen meget tilfredse med.


Vandværkets bestyrelse har i februar 2014 besluttet at gennemføre et projekt, hvor samtlige vandmålere i vores forsyningsområde udskiftes til radiostyrede målere.
Dette dels på grund af at de nuværende vandmålere er ved at være så gamle, at de bliver kasseret ved målerkontrollen, dels på grund af et dyrere administrationsgebyr for håndtering af Aflæsningskort.
Ved indførelse af radiostyrede vandmålere kan vandværket selv aflæse alle vandmålere ved blot at køre forbi og opsamle målerdata elektronisk. Herved undgår vi den mere omstændige administration ved udsendelse af aflæsningskort og indtastning af målerdata.
Samtidig vil det betyde at vandværket hurtigt og effektivt kan kontrollere udpumpet mængde / eventuelle lækager efter vandmåleren - og så flere gange om året.


Det har i 2014/2015 vist sig at de opsatte vandmålere dugger på indersiden af målerens glas, og at denne fugtighed i nogle tilfælde betyder at radiomodulet i måleren holder op med at fungere.
Vandmåleren måler fortsat korrekt, men er således vanskelig at aflæse for både forbruger og vandværket.

Bestyrelsen har derfor besluttet - i samarbejde med leverandøren - at udskifte alle vandmålerne med en ny og mere driftssikker vandmåler. Udskiftningen er startet i august 2015 og vi vil selvfølgelig udskifte de målere, som vi har kendskab til der dugger, først.
Udskiftningen af vandmålerne vil først være færdig med udgangen af 2016.

Konstaterer du at din måler dugger beder vi dig kontakte vandværket snarest muligt.
Så vil vi sikre at din vandmåler bliver prioriteret i første række ved en kommende udskiftningsrunde.

Bestyrelsen beklager meget de gener de defekte vandmålere har medført.

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation