Log ind   |  

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Nyvej 6 A, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker

             


Vandledningsarbejder

I FORSYNINGSOMRÅDET

Arbejdet med udskiftning af vandværkets forsyningsledninger skrider planmæssigt frem.

Samtidig med disse omlægninger sikrer vi, at I som andelshavere får jeres vandforsyning fra forsyningsledningen i den vej, hvor I har adresse.
Der kan dog forekomme enkelte undtagelser, men ikke hvor det er muligt.

Det kan altså forekomme at jeres målerbrønd flyttes og at jordledningen ændres i selve rørføringen frem til ejendommen.
Bestyrelsen har besluttet at disse ændringer vil ske uden omkostninger for ejerne.

Vandværket har nu genoptaget arbejdet med fornyelse af forsyningsledningerne i hele vores område.

Senest har vi omlagt ledningerne på Harestien og Grønningen.

Vi arbejder i øjeblikket på følgende strækning:

  • Skovbovej med tilslutning af 7 sideveje, der støder op til vejen forventes færdig i løbet af august måned.

Vi tager forbehold for forsinkelser på grund af f.eks. vejr eller uforudsigelige opgaver.

I 2020 vil antallet af projekter være afhængig af bl.a. modernisering af vandværket.

 


Når vi arbejder i et område
Vandværket vil altid informere de beboere der er i området, og vi vil tilstræbe at det sker ca. 3 uger før, vi begynder arbejdet.
Vi gør opmærksom på at dette primært vil være med udsendelse af en SMS til beboerne, som skal være opmærksomme på, at der vil være perioder, hvor der er lukket for vandet i kortere tid.
Disse perioder forventes at være på maximalt ½-1 times varighed, alle hverdage i perioden mellem 8.00 og 15.00 
Der kan desuden forekomme trafikale problemer.

NB!
SMS:
det vil være en fordel at have tilmeldt de korrekte mobil telefonnumre til ejeren af de boliger, hvor der ønskes en advisering.

Inden vi kan påbegynde arbejdet, skal du som grundejer have fortaget beskæring af beplantning mod vej, langs hele grunden. 
Frihøjden fra kørebanekanten og 1 meter ind over fortov, cykelsti og rabat skal ligeledes være på mindst 4,2 meter. Frihøjden på det resterende areal ind til skel er 2,75 meter.
Hvis du bor i landzone skal frihøjden over kørebanen og rabatten være mindst 4,2 meter.
 
Du kan læse mere om dette på Halsnæs Kommunes hjemmeside klik her 

Spørgsmål bedes rettet til Smeden eller Gravemanden på stedet. 

Eller kontakt vandværkets tilsynsførende mellem kl. 07.00 og 12.00 på telefon 4774 2268

UNDSKYLD VI GRAVER  

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation