Log ind   |  

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Nyvej 6 A, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker

             


Seneste Vandanalyse

VANDANALYSER

Den 1. januar 2018 trådte en ny Drikkevandsbekendtgørelse (BEK nr 1068 af 23/08/2018) i kraft.
Vi fik dog så kort tid til at få udarbejdet og godkendt et nyt Analyseprogram at Halsnæs Kommune som tilsynsmyndighed udsatte implementeringen i alle kommunens vandværker til den 1. januar 2019.
Læs Bekendtgørelsen her.

I løbet af sommeren og efteråret 2018 har bestyrelsen så - i samarbejde med vores analyselaboratorie - udarbejdet et helt nyt Analyseprogram, som tager udgangspunkt i dels vandværkets risikovurderinger dels i forsyningsområdet.

Halsnæs Kommune har fået Analyseprogrammet til godkendelse, og har nu i en mail den 12. november 2018 endelig godkendt programmet.
Læs Analyseprogrammet her.

Vandværket er allerede nu - fra oktober 2018 - i gang med at benytte det nye program.

Kontrolhyppighed  RÅVAND   DRIKKEVAND
Kontroltype: Boringskontrol Afgang værk
Totalkontrol
Afgang værk
Proceskontrol
Ledningsnet
Boringskontrol hvert 4. år
pesticider hvert år
- - -
A-parametre - - - 6x pr. år
B-parametre - 2x pr. år  4x pr. år 1x pr. år
Organiske mikroforureninger
pesticider og metaller
- hvert år - hvert år

RÅVAND

Ved en fejl ved prøveudtagningen blev der ikke udtaget prøver til pesticidanalyser for egenkontrollen på de 3 boringer den 8.5.2018.
Disse prøver er derfor først udtaget og analyseret i juli 2018. I disse analyser er medtaget kontrol for 2 nye pesticider som iflg. Miljøstyrelsen vil blive lovpligtige i efteråret 2018. Den ene pesticidrest N,N-dimethylsulfamid (DMS) er fundet i alle 3 boringer, men vil iflg. myndighederne kun give problemer ved ozonering (tilsætning af ren ilt) af råvandet - og dette sker ikke i vores vandværk, men vi undersøger sagen til bunds, om vi kan / skal foretage os noget i denne forbindelse.
Resultaterne af denne egenkontrol kan læses ved at klikke på filen i kolonnen for pesticidanalyse.

Sted Dato  Fil

 Egen kontrol
Pesticidanalyse

Præstelodden  08.05.2018      klik her  klik her
Melby * 08.05.2018 klik her  
Brødemose Skov    08.05.2018 klik her  klik her
Tørvelodden  08.05.2018 klik her   klik her

 * lovpligtig udvidet kontrol
    De øvrige boringskontroller
    er egen kontrol.

     


DRIKKEVAND

Drikkevand er analyser på prøver taget direkte fra Afgang på Vandværket (i tabellen benævnt som Vandværket) eller ude på ledningsnettet (adresse er oplyst)

Sted  Dato Type PDF
Vandværket  18.02.2019 Begrænset kontrol klik her
Ledningsnet
Møllevangsvej 36
18.02.2019 Gruppe A parametre efter udskylning klik her
Vandværket 28.09.2018 Omprøve - coliforme bakterier klik her
Vandværket  25.09.2018 Begrænset kontrol klik her
Ledningsnet
Tørvelodsvej 44
 
19.09.2018  Gruppe A og B parametre  klik her 
Vandværket 19.09.2018 Begrænset kontrol klik her 
Ledningsnet og
Vandværket
23.07.2018 Opfølgningsprøver kimtal
på resultater 17.7.2018
klik her
Ledningsnet
Nyvej 26 
17.07.2018 Gruppe A parametre klik her
Vandværket  26.05.2018  Normal kontrol  klik her
Ledningsnet
Jonnasvej 4
13.03.2018 Begrænset kontrol klik her
Vandværket  13.03.2018  Begrænset kontrol  klik her
Ledningsnet
Jonnasvej 4 
19.01.2018  Begrænset kontrol klik her
Vandværket  19.01.2018  Begrænset kontrol klik her 
Vandværket  21.11.2017 Udvidet kontrol klik her
Vandværket  21.11.2017  Pesticider klik her
Vandværket  21.11.2017 Aromater og klorerede opløsningsmidler klik her 
Ledningsnet
Jonnasvej 4 
26.09.2017 Begrænset kontrol klik her
Vandværket 26.09.2017  Begrænset kontrol  klik her 
Vandværket  01.08.2017 Begrænset kontrol klik her
Ledningsnet
Kastanievej 8
04.07.2017 Begrænset kontrol klik her
Vandværket 04.07.2017 Begrænset kontrol klik her

 

De eneste udfordringer vi pt. har med vandkvaliteten er et let forhøjet farvetal, der gør at vandet kan ses som let gullig. Dette problem er kendt og vi arbejder på at få farvetallet under grænseværdien.

Der er også nogle meget små spor af pesticidrester i to af vores boringer.
Og 3 af boringerne indeholde også spor af den nye pesticidrest N,N-dimethylsulfamid (DMS).
Fundene er dog så små, at resterne IKKE kan spores i det drikkevand, der udsendes fra vandværket.

Marts 2019
Bestyrelsen

 

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation