Log ind   |  

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Nyvej 6 A, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker

             


Priser

Takstblade i PDF 


Vandværkets takster er beregnet på grundlag af det udarbejdede budget for samme år.

Halsnæs Kommune har godkendt takstbladet for 2018 den 14. september 2017.

Budget og Takstbladet for 2019 er godkendt på generalforsamlingen den 24. juni 2018.
Herefter er begge sammen med referatet fra generalforsamlingen fremsendt til godkendelse i Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommune har godkendt takstbladet for 2019 den 7. august 2018.

Indeværende og tidligere års takstblad og budgetter kan du se ved at klikke på årstallet herunder:
2019 - se budget
- 2018 - se budget

-
2017 - se budget
-
2016
2015


Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation